Met het online aansluitingsformulier maak je als huidig lid van Volleybalclub Arvoc Arendonk je lidmaatschap voor het nieuwe seizoen 2020-2021 bekend. Je kan dit doen via de link naar Twizzit op onze website ( www.arvoc.be , hier vind je ook een stappenplan hoe je Twizzit kan activeren ) of via Twizzit zelf ( Via ‘Meer…’ - ‘Inschrijvingen en aankopen’ ).
Doe dit vóór zaterdag 4 april 2020. Leden waarvan we geen formulier ontvangen, worden geschrapt bij de Volley Vlaanderen (VV) en club. Opnieuw aansluiten kost € 40 extra (administratieve prijs bij Volley Vlaanderen).
 Indien je van club wenst te veranderen, dien je je vrijheid aan te vragen. Contacteer in dat geval de secretaris. Hij zal je verder helpen. Denk eraan dat een vrijheidsaanvraag enkele dagen in beslag neemt en moet gebeuren tussen
1 maart 2020 en 15 april 2020.

1. De lidgelden voor het komende seizoen bedragen:
Voor competitiespelers Geboren in 2012 of later 60 EUR
Geboren in 2008 t.e.m. 2011         125 EUR
Geboren in 2002 t.e.m. 2007         150 EUR
Geboren in 2001 of vroeger          175 EUR

Voor recreatief-spelende leden     75 EUR
Trainers / Trainsters / Administratieve leden 0 EUR
2. Wie in het tussenseizoen beslist om te stoppen krijgt zijn lidgeld terug betaald (met aftrek van 40 euro administratie kosten).
Wie na aanvang (= 1 wedstrijd meegespeeld) van het nieuwe seizoen 2020-2021 beslist om te stoppen krijgt zijn lidgeld niet meer terug, ongeacht de reden om te stoppen.
3. Wij willen jullie met aandrang vragen om het lidgeld te storten vóór 4 april 2020. Dit geldt voor alle spelende leden met uitzondering van onze recreatieve spelers ( zij betalen vóór 1 augustus 2020 ). Pas na betaling zijn we zeker van het vernieuwde lidmaatschap en kan onze sportieve cel starten met de samenstelling van de ploegen.
Een ingeschreven lid maar geen lidgeld ontvangen, wordt niet ingedeeld in een ploeg voor het nieuwe seizoen.
4. Automatisch zal het lidgeld met € 15 worden verhoogd indien de betaling niet wordt ontvangen vóór 4 april 2020.
Waarom ? Bij elke laattijdige betaling moet onze sportieve cel al hun werk overboord gooien en opnieuw starten met de ploegindeling.
Opgelet : Lidgeld niet betaald voor aanvang van de competitie = niet spelen.
Betaling dient dus te gebeuren vóór 4 april 2020 door storting op rekeningnr. 751-2009144-23 (IBAN BE92 7512 0091 4423) van Volleybalclub Arvoc, p/a Heilaar 20, 2370 Arendonk met vermelding “Lidgeld 2020-2021 + de naam van de speelster(s)/speler(s)”.
5. Belangrijk bericht Volley Vlaanderen : ledenadministratie – zie onze website www.arvoc.be .
Wie nog geen account heeft aangemaakt, kan dit op https://www.volleyadmin2.be .
Hiermee kan ieder lid zijn / haar persoonlijke gegevens raadplegen en aanpassen. Deze wijzigingen worden dan ook automatisch gemeld aan onze clubsecretaris.
6. Informatie ongemakkenvergoeding opgelegd door Volley Vlaanderen : zie onze website www.arvoc.be .
Extra info nodig, vragen of onduidelijkheden ? Gelieve contact op te nemen met onze secretaris ( secretaris@arvoc.be ).
Bedankt voor je inschrijving !
Sportieve groeten namens Volleybalclub Arvoc Arendonk