Op 11 februari 1986 werd weer een nieuw bestuur verkozen. Dit nieuwe bestuur opteerde voor een gestructureerde en georganiseerde jeugdwerking vanaf 8 jaar waarbij de jeugdspelers optimale kansen kregen om zich op te werken en zo in de eerste ploeg terecht te komen. Dit werd gerealiseerd met passeurstrainingen, conditietrainingen en alternatieve competities voor de jeugd, vernieuwing in spelsystematiek, stimulatie door extra trainingen en het organiseren van tornooien. Er werden briefjes verspreid in de gemeente zowel op de scholen als in de brievenbus om kinderen warm te maken voor volleybal. Ook nam de club deel aan de Meimaand-Sportmaand-Doemaand, een organisatie om kinderen kennis te laten maken met de verschillende sporttakken in Arendonk, om de volleybalclub te promoten.

Niet alleen de kinderen werden aangespoord te komen volleyen, ook hun ouders werden aangemoedigd om bij de recreatieve ploegen te komen spelen. Hiervoor organiseerden ze een mixtornooi waaraan zowel jeugd, volwassen spelers, ouders, sympathisanten, vrienden als kennissen konden deelnemen. In 1989 werd een jeugdbestuur opgericht met Rik Guns als voorzitter. Men ging op zoek naar nieuwe trainers, er kwamen meer vrije uren om de groepen te splitsen, meer en intensievere trainingen, hulpverlening aan jeugdtrainers en betere begeleiding van de trainingen. In 1987 telde de club bijna 300 leden. Op 12 maart 1990 werd het 20-jarig bestaan gevierd met een grote tentoonstelling van foto's, krantenartikels en kledij.

Ook bij Vovoc was er reeds een jeugdwerking. In feite zaten zij een beetje op dezelfde lijn als Okido: ze hechten veel belang aan een goede jeugdwerking om de opvolging van de eerste ploegen te verzekeren. Ondertussen waren er plannen om de turnzaal uit te breiden en er een echte sporthal van te maken door een gebrek aan ruimte en voorzieningen.

Ze hadden een akkoord gekregen van de gemeentelijke overheden, maar de uitbreiding is er nooit gekomen. Het 15-jarig bestaan van Vovoc in 1988 werd gevierd met een sportavond gepresenteerd door Luc Verschueren & Jacques Vermeire.

Het bestuur van Vovoc van het seizoen 1988-1989 zag er als volgt uit: voorzitter Jozef Van Camfort (vader van Leo, Eddy en Danny), secretaris Eddy Van Camfort, Jos Van Wuytswinkel, André Heymans, Peter Hulselmans, Vital Huybrechts, Maria Jacobs, Hubert Heymans en Danny Van Camfort.

In 1991 werd de okido-sporthal uitgebreid aan de kant van de kantine. De kosten werden grotendeels betaald van de opbrengst van de kantinedienst. Verder organiseerden ze een fuif, een vlaaienslag, een spaghettidag en een loten- en friscoverkoop om dit alles te financieren. Het lidgeld, 1000 fr voor de jeugd, recreatieven en Ravago en 1500 fr voor seniors, werd enkel gebruikt om de kosten aan het Belgische Volleybal Verbond te dekken.

In 1992 werd Rik Guns de nieuwe voorzitter van Okido.