Reeds voor er in Arendonk sprake was van een volleybalclub werd er al volop volleybal gespeeld. De Arendonkse Sport Vereniging (ASV), opgericht in 1962, was een overkoepelende vereniging waarin allerhande sporten louter recreatief werden beoefend, zoals judo, turnen en ook volleybal. De speelplaats van de Rijksmiddelbare school op de Maaskens (nu Gemeenschapsonderwijs "De Wamp") werd gebruikt om 's avonds of in het weekend een partijtje te volleyen. Jos Bockx, die vele jaren bij de Turnhoutse volleybalclub had gespeeld en dus veel ervaring had opgedaan, besloot in zijn eigen gemeente een club op te richten samen met zijn werkcollega Leo Van Camfort die ook in Turnhout had leren volleyen. Jongens die voordien bij ASV speelden of liefhebbers die gehoord hadden over de oprichting van een volleybalclub te Arendonk voegden zich bij hen. Op 13 maart 1970 werd volleybalclub Okido officieel aangesloten bij de Belgische Volleybalbond en kreeg het stamnummer AT0900.

Het eerste competitiejaar 1971-1972 werd gestart met 10 mensen: Jos Bockx, Leo Van Camfort, Louis Van Reusel, Nico Engels, Norbert Steemans, Guido Paeshuyse, Karel Van Bergen, Emmanuel Bockx, Jan Vervecken en Leo Aerts. Trainen gebeurde in de turnzaal van de gemeenteschool St. Jan in de Kerkstraat. Voor de competitie moesten ze de eerste 3 jaren uitwijken naar de speelplaats van de Rijksmiddelbare school op de Maaskens, omdat de turnzaal in het weekend ook werd gebruikt door de twee plaatselijke turnkringen ?Verbroedering? en ?Moed & Volharding?.

De eerste 3 jaren speelden ze in het gewest Herentals. Jos Bockx gaf de jongens training, zorgde voor de verplaatsingen en stond in voor de financiële kosten. Kortom, hij zorgde voor alles. Van een bestuur of sponsors was nog geen sprake. Ook reclame op de truitjes of naast het plein waren niet te bespeuren. De instapkosten naar het Gewest waren beperkt en deze werden betaald van de opbrengst van de drank die tijdens de wedstrijd aan de supporters naast het veld werd verkocht. Ook werd aan de leden een kleine bijdrage gevraagd van 50 à 100 fr. Door mond-aan-mond reclame kwamen steeds meer jongens mee trainen en een tweede ploeg drong zich op. Jeugdwerking was toen nog niet aan de orde. Ondertussen kon men in het weekend beschikken over de turnzaal, zodat daar de competitie kon afgewerkt worden.