Uit een analyse van 27 maart 2000 aangevraagd door volleybalclub Vovoc zelf bleken de volgende zaken: de club tracht een evenwicht te bereiken en te behouden tussen recreatie en prestatie, hun doelgroep zijn zowel jongeren als volwassenen, hun interne communicatie is goed, er werd gepeild naar de tevredenheid bij de leden en het is een financieel gezonde club. De opbrengst van de kantine was beperkt, maar ze haalden veel geld bijeen met een spaghettidag, een kraampje op de kerstboomverbranding en hun jaarlijks grastornooi. Het bestuur bestond uit Linda Belmans, Peggy Blockx, Rob Cornelissen, Alfonsine Dockx, Karel Frederickx, Hubert Heymans, Guido Hulselmans, Pieter Lens, Eddy Van Camfort, Mieke Van Houdt en Jos Van Wuytswinkel.

Op 1 november 2003 overleed Jos Bockx. Hij was voorzitter, secretaris, penningmeester, scheidsrechter en speler-trainer bij Okido, medeoprichter van de volleybalorganisatie Gewest Turnhout, afgevaardigde en wedstrijdleider, gediplomeerd trainer, nationaal scheidsrechter, lid van de volleybaladviescommissie, provinciaal ondervoorzitter en afgevaardigde in de nationale bond. Het weekend na zijn overleden werd vóór iedere wedstrijd in de provincie Antwerpen een minuut stilte gehouden.

Er was enkele jaren sprake van een mogelijke fusie tussen Okido en Vovoc. De gemeente Arendonk, met ongeveer 11.000 inwoners is eigenlijk te klein voor 2 volleybalclubs, zo dacht men bij de beide besturen. Nu beide clubs nog financieel gezond waren, was dit het ideale moment om samen te gaan. Beter dan dat binnen enkele jaren 1 van de clubs door het andere opgeslorpt zou worden wegens geldnood. In februari 2002 werden de eerste gesprekken gevoerd tussen de bestuursleden van Okido en Vovoc over een mogelijke samenwerking en deze vielen positief uit. Het bleek dat beide clubs in vele opzichten op dezelfde golflengte zaten. Na vele onderhandelingen, gesprekken en overwegingen kwamen beide besturen op zondag 15 september 2002 bij elkaar om te stemmen. 94 percent was voor de fusie. Alle leden werden op de hoogte gebracht. De meningen waren verdeeld, maar het grootste deel reageerde positief.

Natuurlijk zaten ze ook met veel vragen. Er werd een werkgroep samengesteld en een organisatiestructuur en een tijdslijn opgemaakt. Via nieuwsbrieven werden de leden op de hoogte gehouden en konden ze zelf ideeën voor een nieuwe naam insturen. Op vrijdag 10 januari 2003 was er een infoavond; de nieuwe naam van de club werd bekendgemaakt en de leden kregen de kans hun vragen af te vuren. De visie van de nieuwe volleybalclub Arvoc luidt: 'de kwaliteit en kwantiteit van volleybal in Arendonk op lange termijn garanderen door het voeren van een financieel gezond beleid en een open sportief beleid met doorstroming van de eigen jeugd. Volleybal in Arendonk promoten en toegankelijk maken voor iedereen, zowel voor de sportieve beoefenaar als voor de supporter'. Op 1 januari 2003 werd de nieuwe VZW opgericht en de statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003. 1 juni 2003 wordt gezien als de officiële start van de nieuwe club. De clubkleuren bleven wit-blauw zoals bij Okido en Vovoc en er werd verder gegaan met het stamnummer van Okido, namelijk AT0900. Op dit moment telt Arvoc ongeveer 400 actieve leden. Daarenboven kunnen kinderen vanaf 6 jaar komen trainen bij de F-jeugd. De Okido-sporthal kreeg een nieuwe vloer en nog 2 extra kleedkamers. Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost, maar de fusie is zeker geslaagd.